Line Gundam Wars – EX TOWER Rules & Strategy June 2021

Berikut adalah Rules EX Tower per 11 Jun 2021 (EX Tower direset setiap bulan dan pada Juni 2021 terdapat penambahan 3 EX Tower baru dan perubahan unit musuh di Challenger…